Elischools-LOGO
eli-schools-english-institute-in-ireland-why-study-english-in-limerick-top

ЛИМЕРИК НҮҮРСНИЙ
ДУУДЛАГА

eli-schools-english-institute-in-ireland-discover-limerick-top-mobile

ЛИМЕРИК НҮҮРСНИЙ

ДУУДЛАГА

ЛИМЕРИК НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА

ЛИМЕРИК НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА

Ирландын баруун хэсгээс Шеннан голын банктайгаар байрлах Лимерик бол түүний баялаг мэт сансрын хот бөгөөд түүнийг богино түүнийг хүчингүй заншиллар болгон дуу хөгжим, зургийн, бичгийн өрсөлд нөгөөрт орж тайван байгууллага байна.

Чармайлтай пабуудад живж яриа, баримтын дүрс ойртоос л харай. Тамралтгай галт тэрэгний өвсөн болон Галтэйн уулууд болон шинэчлэлтэй хотын хамгийн зүгээр өрхийн байрлалд оролцоно уу - гадаа тамжинд хайрцагчидтай.

ЛИМЕРИК ЯАМАР САНАА БАЙНА?

РАГБИЙН ГАДАРГУУ
1879 онд байгуулагдсан дэлхийн хамгийн анхны регби клубын байр болох..

БАЙГАЛАЙ ГЭМТЭЛ
Шеннан гол, зургаан хэрэм, болон Галтэйн ууланд харилцан байж, гадаад хайрцагчидыг мэргэжлийн туузна.

ХӨНГӨН МӨНГӨН
Даблинд байгаа өндөр төлбөрийн 30%-аар ихгүй үнийн зарцуулалт хасаж байна.

eli-schools-english-institute-in-ireland-why-study-english-why-limerick-mobile

ЛИМЕРИК ЯАМАР САНАА БАЙНА?

РАГБИЙН ГАДАРГУУ
1879 онд байгуулагдсан дэлхийн хамгийн анхны регби клубын байр болох.

БАЙГАЛАЙ ГЭМТЭЛ
Шеннан гол, зургаан хэрэм, болон Галтэйн ууланд харилцан байж, гадаад хайрцагчидыг мэргэжлийн туузна.

ХӨНГӨН МӨНГӨН
Даблинд байгаа өндөр төлбөрийн 30%-аар ихгүй үнийн зарцуулалт хасаж байна.

ЛИМЕРИКТ БАЙГУУЛСАН ELI СУРГУУЛЬ

Лимерик хотын төвд шинээр хэрээ болгосон Жоржиан байшингаар байгуулсан бидний сургууль одоогийн байдлаар, гэрийн өмчийн захыг цэвэрлэж, өнгөрсөн, цайвар, зочид буудал, кино театр гээдэг хамгийн аюултай байшин байгаа. Гарын үсэгт хамрагдсан, сагсан бөмбөг хөдөөс гарсан өдөр тутам талбай.

ELI SCHOOLS

LIMERICK

ҮЗЭГДЭЛҮҮД

Талбай

11 анги

Оюутан Лаунж

Кафе Станц

БИДНИЙ ПРОГРАМУУДЫГ ХАЙЖ ОЛООРОЙ.