Elischools-LOGO

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

eli-schools-english-institute-in-ireland-career-academy-marketing-sales-course-top-mobile

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

"ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХҮНД 15 ЦАГ"

Бидний програмууд нь үндсэн 15 цагийн Ерөнхий Англи хүндтэй нэмэлт хөтөлбөрүүдийг холбогдуулж байна, энэ нь сурагчийн түвшин, академийн явцад хамаарахгүй.

Англи хэлний ур чадварыг дэлхийд хуваалцаж оролцох магадлалтай иргэдэдэйг нь бидний гоц хичээл дээрх, сургалтандаа ямар ч аюулгүй тусгай гишүүн болгохын тулд бидний сургуулийн сургалт, ойлголтын жагсаалтын дагуу англи хэл дээрээ нэгддэг.

Бидний том програм, Ерөнхий Англи Хэл 15 цаг, бичиг, унших, ярьж байх болон сонсох 4 талаар тохируулагдаж байгаа бөгөөд та нийтлэг болон толь бичигтэй үйл явдалтанд хамрагдах болно. Та дээд түвшинд орохдоо та 15 цагын программын нэг хэсэг болсон өндөр түвшинд орох боломжтой

УДААН АНГЛИ ХЭЛ 20 ЦАГ

Ихэвчлэн суралцахыг хүсэж буй оюутнуудын зорилгоор байгуулагдсан энэ програм нь бидний 15 цагийн хичээлийг арт болгосон хэсгээр, өдрийн 20 цагийн хичээл болгож болох.

Бидний хичээлийн хэсэг бүрийн хүсэлтэйгээр өөрийн хугацаанд хамруулах боломжтой SIM (Тусгаар Идэвхтэй Модуль) -г сонгоохыг хүсэх болно, бас хэрэглэгчид хөгжил, нийгмийн ур чадварыг нэмэх болно. Хэдийгээр үзэх бүр нь өөрөө зориулангийн налуу хэлбэл нэг өдөр амжилттай ойлгоолоо авч болно.

БИДНИЙ ХАМГИЙН ШИНЭ ХИЧЭЭЛҮҮД