fbpx

CLIL: Metodoloji ve Pratik Uygulama

CLIL: Metodoloji ve Pratik Uygulama

Bu kursta, katılımcılar Entegre Dil Öğreniminin (CLIL) arkasındaki metodolojiyi ve pratik uygulamasını öğrenirler. Kendi materyallerini tasarlama ilkeleriyle tanışırlar.
ve kendi sınıflarına taşıyabilecekleri bir dizi CLIL etkinliği. Kurs sonunda meslektaşlarına kendi CLIL derslerini verirler.

Kurs içeriği, İrlanda kültürü bağlamında sorgulama ve proje tabanlı öğrenme gibi görev tabanlı metodolojileri kullanan tamamlayıcı yaklaşımları araştırır. Ek olarak, katılımcılar mevcut öğretim teknolojileri hakkında bazı pratik bilgiler edinirler. Kurs, hem sınıf içi hem de açık hava etkinliklerini inceler ve hem sınıf içinde hem de yerel müze ve sanat galerilerinde gerçekleşir.

Kullanılabilir Tarihler
27 Haziran Pazartesi 25 Temmuz Pazartesi
4 Temmuz Pazartesi 1 Ağustos Pazartesi
11 Temmuz Pazartesi 8 Ağustos Pazartesi
18 Temmuz Pazartesi 15 Ağustos Pazartesi

Öğrenme Çıktıları:

Bu kurs aşağıdakilere odaklanacaktır: