fbpx

Beden Eğitimi Öğretmenleri için CLIL

Erasmus Plus Öğretmen Eğitimi - Beden Eğitimi Öğretmenleri için CLIL

Beden eğitimi öğretmeni misiniz? Bu kurs, P.E. derslerini İngilizce ile veren öğretmenler. Öğretmenler öncelikle CLIL’in (İçerik ve Dil Entegre Öğrenim) pratik uygulamalarını keşfedecek, mevcut uygulamaları üzerinde düşünecek, vaka çalışmaları üzerinden çalışacak ve iki dilli eğitimin karşılaştığı en yaygın sorunlar hakkında bir yuvarlak masa tartışmasına katılacak.

Öğrenci merkezli etkinlikler aracılığıyla katılımcılar, öğretim uygulamalarını daha etkili sonuçlarla nasıl yöneteceklerini keşfederken, aynı zamanda öğrencilerle uyum geliştirecek ve derslerinde işbirlikçi bir öğrenme ortamını teşvik edeceklerdir. Ayrıca katılımcılar, Flipped sınıf, Proje ve Sorgulamaya dayalı öğrenme gibi tamamlayıcı öğrenme yaklaşımları hakkında bilgi edineceklerdir.

Kullanılabilir Tarihler
4 Temmuz Pazartesi
11 Temmuz Pazartesi
18 Temmuz Pazartesi

Öğrenme Çıktıları:

Bu kurs aşağıdakilere odaklanacaktır: