fbpx

Gənclərin İştirakının Təşviqi

Demokratik Həyatda və Ətraf Mühitin Davamlılığında Gənclərin İştirakının Təşviqi

Ənənəvi olaraq, təhsil “yuxarıdan aşağıya” bir proses olmuşdur ki, bu prosesdə dövlət idarələri, akademik rəhbərlik və tez-tez kurs yazır, nəyin öyrənilməli olduğunu, necə öyrənilməli olduğunu və hansı məqsədlə diqtə edir. Bu yanaşmanın nəticəsi təhsilin “cəbhə xəttində” dayanan peşəkarların getdikcə artan tanınmaması, həvəsdən düşmüş işçi heyəti və öyrənən icması və kurs kitablarına həddən artıq güvənməsi olmuşdur.

Demokratiya və davamlılıq sadəcə söz deyil. Bu kurs təşkilati qərarların qəbulu prosesində kollegiallıq mədəniyyətini təşviq etməklə, sinifdə demokratik təcrübələri inkişaf etdirməklə mövcud iyerarxik quruluşa meydan oxumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və tədris təcrübələrini və düşüncə tərzini araşdırır.

Mövcud Tarixlər
27 iyun Bazar ertəsi 25 iyul Bazar ertəsi
Bazar ertəsi 4 iyul 1 avqust Bazar ertəsi
11 iyul Bazar ertəsi 8 avqust Bazar ertəsi
18 iyul Bazar ertəsi 15 avqust Bazar ertəsi

Təlim nəticələri:

Bu kurs diqqət mərkəzində olacaq: